Beleidsplan Klassieke Klanken

Doelstellingen
Stichting Culturele Activiteiten Peelland
De Stichting stelt zich ten doel het organiseren en bevorderen van culturele activiteiten in de regio Peelland, met name betreffende de klassieke (kamer-)muziek. De stichting wil een podium bieden aan talentvolle (jonge) musici die de inwoners van de regio de gelegenheid biedt te genieten van de rijkdom van de klassieke muziek. Deze concerten kunnen mogelijk ook verbonden worden met andere culturele activiteiten (voordrachten, exposities, lezingen).

De Stichting bestaat uit een bestuur van 6 vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om deze doelstelling te realiseren. De stichting heeft slechts geringe overheadkosten en alle inkomsten komen dan ook ten goede aan de te houden concerten en aan de mogelijke andere activiteiten, gecombineerd met klassieke muziek.

De Stichting organiseert jaarlijks 6 concerten. Het laatste concert heeft een bijzonder karakter door de samenwerking met het Conservatorium van de Hogeschool Fontys. Tijdens dit concert dingen jonge musici van het conservatorium mee naar de Asten Classic Award. Een vakjury en een publieksjury zijn betrokken bij de beoordeling van de kandidaten.

Het bestuur streeft naar 50 - 100 betalende bezoekers per concert.

Doelgroepen
De concerten zijn toegankelijk voor de inwoners van Asten en de regio Peelland en voor belangstellenden buiten deze regio. Het bestuur neemt ook initiatieven om de rijkdom van de klassieke muziek meer toegankelijk te maken voor alle leeftijdscategorieën door samenwerking te zoeken met educatieve instellingen en andere organisaties in de regio. Het bestuur onderzoekt tevens de samenwerking met de KBO en met de zorginstellingen Savant en Amalia.

Samenwerking
Het bestuur heeft inmiddels de samenwerking vastgelegd met een tweetal preferente partners te weten Academy of Music and Performing Arts (Fontys Hogeschool voor de Kunsten) en met de organisatie Classic Young Masters. Samenwerking met andere conservatoria, impresariaten, muziekprogramma’s, musici e.a. worden momenteel onderzocht. In een later stadium ontstaan samenwerkingsrelaties met educatieve en/of muziekorganisaties.

Publiciteit
Het PR/marketingplan van de Stichting voorziet in de ontwikkeling van een informatieve website, het ontwikkelen van een persoonlijk emailbestand van de bezoekers, contacten met de regionale pers, de regionale VVV-kantoren, een digitale nieuwsbrief en het gebruik van sociale media.

© Klassieke klanken 2019