Beleidsplan

Doelstellingen
Stichting Culturele Activiteiten Peelland
De Stichting stelt zich ten doel het organiseren en bevorderen van culturele activiteiten in de regio Peelland, met name betreffende de klassieke (kamer-)muziek. De stichting wil een podium bieden aan talentvolle (jonge) musici die de inwoners van de regio de gelegenheid biedt te genieten van de rijkdom van de klassieke muziek. Deze concerten kunnen mogelijk ook verbonden worden met andere culturele activiteiten. (voordrachten, exposities, lezingen).

De Stichting bestaat uit een bestuur van 5 vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om deze doelstelling te realiseren. De stichting heeft slechts geringe over-head-kosten en alle inkomsten komen dan ook ten goede aan de te houden concerten en aan de mogelijke andere activiteiten, gecombineerd met klassieke muziek.

De Stichting organiseert jaarlijks 8 concerten. Het laatste concert op 15 april heeft een bijzonder karakter door de samenwerking met het Conservatorium van de Hogeschool Fontys. Tijdens dit concert dingen jonge musici van het conservatorium mee naar de Asten Classic Award. Een vakjury en een publieksjury zijn betrokken bij de beoordeling van de kandidaten.

Het bestuur streeft naar 50 - 100 betalende bezoekers per concert.

Doelgroepen
De concerten zijn toegankelijk voor de inwoners van Asten en de regio Peelland en voor belangstellenden buiten deze regio. Het bestuur neemt ook initiatieven om de rijkdom van de klassieke muziek meer -toe-gan-kelijk te maken voor alle leeftijdscategorieën door samen--werking te zoeken met educatieve instellingen en andere organisaties in de regio. Het bestuur onder-zoekt tevens de samenwerking met de KBO en met de -zorg-instellingen Savant en Amalia.

Samenwerking
Het bestuur heeft inmiddels de samenwerking vast--gelegd met een tweetal preferente partners te weten Academy of Music and Performing Arts (Fontys Hogeschool voor de Kunsten) en met ‘In de Gloria’ als concertlocatie. Samenwerking met andere --con-ser-vatoria, impresariaten, muziekprogramma’s, musici e.a. worden momenteel onderzocht. In een later stadium ontstaan samenwerkingsrelaties met educatieve en/of muziekorganisaties.

Publiciteit
Het PR/marketingplan van de Stichting voorziet in de ontwikkeling van een informatieve website per 1 juni 2017, het ontwikkelen van een persoonlijk email-bestand van de bezoekers, contacten met de regionale pers, de regionale VVV-kantoren, een maandelijkse digitale nieuws-brief en het gebruik van beschikbare sociale media.

Klik hierboven om het beleidsplan te downloaden

© Klassieke klanken 2017